Produkter

Lösningar för slakt av nötkreatur

  • Boskapsslaktlinje

    Boskapsslaktlinje

    Boskapsslaktlinjen är hela boskapsslaktprocessen.Det behöver slaktutrustning och operatörer.Det bör noteras att oavsett hur avancerad automatiseringen av slaktlinjen är, behöver den arbetare som hjälper maskinen att slutföra slakten. Med uppgraderingen av nötkreatursslaktlinjen kan vi kanske utforma en automatisk slaktlinje för nötkreatur i framtiden.