Produkter

Verktygssterilisator

  • Knivsterilisator för slakt

    Knivsterilisator för slakt

    Två handfat, en sida för att tvätta händer och en sida för sterilisering av knivar (2 knivar och 2 knivpinnar är konventionellt placerade) används för varje slaktstation för att undvika korsinfektion av korskroppar.