Nyheter

Användning av industriellt rengöringssystem

Bommachs industriella rengöringssystem används huvudsakligen i livsmedelsverkstäder, inklusive bakning, vattenprodukter, slakt och dressing, medicinska och andra verkstäder.Huvudfunktionen är att slutföra rengöring och desinfektion av händerna på personal som kommer in i verkstaden och rengöring och desinfektion av vattenstövlar.
I det traditionella verkstadsombytet används en separat handtvättsbassäng, och vattenstövlarna tvättas med en traditionell pool.Det största problemet är att effektiva åtgärder inte kan användas för att säkerställa att personalen måste arbeta enligt alla rutiner.Personal tar med sig bakterier eller föroreningar till verkstaden, vilket påverkar livsmedelssäkerheten.
Processledningssystemet som antagits av Bommachs industriella rengöringssystem antar övervakningsåtgärder vid varje steg för att säkerställa att personalen slutför de specificerade rengörings- och desinfektionsprocedurerna i enlighet med den specificerade processen och den specificerade tiden.Om processen inte slutförs kommer det slutliga passerkontrollsystemet inte att gå in.
Bommachs industriella rengöringssystem använder en enda utrustning, med intensiva funktioner, och utrustningen tar mindre plats, vilket kan spara mer utrymme för oss.
Bommach industristädstation kan modularisera monteringsutrustningen efter olika områden och olika verkstäder och är mer lämplig för olika scenarier.


Posttid: 18 maj 2022